رگ‌به‌رگ شدن کمر بعلت بلند کردن جسم سنگین، آسیب ورزشی و …

در اغلب اوقات، رگ‌به‌رگ شدن کمر بر اثر کشیدگی تاندون‌ها و ماهیچه‌ها ایجاد می‌شود. رگ‌به‌رگ شدن کمر معمولا بر اثر انجام حرکاتی مثل بلند کردن اجسام سنگین یا حرکت دادن اجسام در حالت خمیده یا چرخشی ایجاد می‌شود.

شایع‌ترین علائم رگ‌به‌رگ شدن کمر عبارتند از درد ناگهانی کمر، گرفتگی در قسمت پایین کمر و حساس شدن این ناحیه به لمس. ممکن است پزشک برای تایید تشخیص خود مبنی بر رگ‌به‌رگ شدن کمر، عکسبرداری با اشعه‌ی ایکس یا اسکن ام‌آر‌آی یا الکترومیوگرافی یا انجام اسکن رادیونوکلئوتید را تجویز کند.

رگ به رگ شدن گردن

کوتیشن رگ‌به‌رگ شدن کمر در واقع همان کشیدگی عضلات، تاندون‌ها یا رباط‌ها در ناحیه ساکروایلیاک در ستون فقرات است که عارضه ای بسیار شایع می‌باشد. در صورتی که رباط بیش از حد کشیده شود، آسیب‌پذیر شد و در نهایت در محلی که بیش از همه ضعیف است یا در محل اتصال به استخوان، دچار پارگی می‌شود. کوتیشن

Upload Image...

در این مقاله با بهترین و موثرترین روش‌های درمانی برای مشکل رگ‌به‌رگ شدن کمر و کشیدگی و پارگی تاندون‌ها یا عضلات یا رباط‌ها در کمر و نحوه تسکین درد کمر آشنا خواهید شد.

رگ‌به‌رگ شدن یا کشیدگی کمر دارای سه نوع است :

 • رگ‌به‌رگ شدن (کشیدگی) خفیف یا درجه یک که باعث باعث پارگی برخی از رشته‌های لیگامانی و اسپاسم عضلانی می‌شود؛ اما شخص دچار اختلال عملکردی نمی‌شود.
 • کشیدگی متوسط یا درجه دو که موجب پارگی بخشی از رباط و اختلال جزئی در عملکرد فرد می‌شود.
 • کشیدگی شدید یا درجه سه که موجب پارگی کامل رباط یا جدا شدن کامل رباط از استخوان شده و شخص قابلیت عملکردی خود را کاملا از دست می‌دهد. رگ‌به‌رگ شدن شدید ممکن است برای ترمیم به جراحی نیاز داشته باشد.

علل و عوامل خطر برای بروز زگ به رگ شدن کمر

کمر درد و اسپاسم عضلانی در ناحیه کمر که در واقع ناشی از رگ‌به‌رگ شدن و کشیدگی ماهیچه‌ها، تاندون‌ها یا رباط‌ها باشد، معمولا بر اثر انجام حرکات ناگهانی یا وارد کردن فشار بیش از حد به کمر ایجاد می‌شود. علل متداول رگ‌به‌رگ شدن عبارتند از :

فعالیت بدنی شدید

رگ‌به‌رگ شدن کمر می‌تواند نتیجه انجام فعالیت فیزیکی شدید مانند دویدن مسافت بسیار طولانی یا کار کردن زیاد در طول روز باشد که می‌تواند باعث کشیدگی یا حتی پارگی عضلات و تاندون‌ها شود.

Upload Image...

آسیب‌دیدگی

بروز آسیب‌دیدگی می‌تواند باعث رگ‌به‌رگ شدن یا کشیدگی عضلات کمر شود. همچنین ممکن است درد در ناحیه میانی یا فوقانی کمر ناشی از آسیب به ماهیچه‌ها و ربا‌ها در ناحیه قفسه سینه باشد.

بلند کردن اجسام سنگین

بلند کردن اجسام سنگین می‌تواند به عضلات کمر، به ویژه عضلات پایین کمر و عضلات موسوم به ذوزنقه‌ای (تراپزیوس) فشار وارد کند. اگر هنگام بلند کردن اجسام سنگین از کمر خم شوید، ریسک آسیب دیدن تاندون‌ها و ماهیچه‌های کمر بیشتر است.

کشیده شدن بیش از حد عضلات

اگر هنگام بلند کردن یا پرتاب کردن اجسام، عضلات ذوزنقه‌ای خود را بیش از حد کشش دهید، ممکن است موجب کشیدگی عضلانی در قسمت بالای کمر خود را بشوید.

رگ‌به‌رگ شدن کمر در واقع همان کشیدگی عضلات، تاندون‌ها یا رباط‌ها در ناحیه ساکروایلیاک در ستون فقرات است که عارضه ای بسیار شایع می‌باشد. در صورتی که رباط بیش از حد کشیده شود، آسیب‌پذیر شد و در نهایت در محلی که بیش از همه ضعیف است یا در محل اتصال به استخوان، دچار پارگی می‌شود.

در اغلب اوقات، رگ‌به‌رگ شدن کمر بر اثر کشیدگی تاندون‌ها و ماهیچه‌ها ایجاد می‌شود. رگ‌به‌رگ شدن کمر معمولا بر اثر انجام حرکاتی مثل بلند کردن اجسام سنگین یا حرکت دادن اجسام در حالت خمیده یا چرخشی ایجاد می‌شود. شایع‌ترین علائم رگ‌به‌رگ شدن کمر عبارتند از درد ناگهانی کمر، گرفتگی در قسمت پایین کمر و حساس شدن این ناحیه به لمس. ممکن است پزشک برای تایید تشخیص خود مبنی بر رگ‌به‌رگ شدن کمر، عکسبرداری با اشعه‌ی ایکس یا اسکن ام‌آر‌آی یا الکترومیوگرافی یا انجام اسکن رادیونوکلئوتید را تجویز کند.

در این مقاله با بهترین و موثرترین روش‌های درمانی برای مشکل رگ‌به‌رگ شدن کمر و کشیدگی و پارگی تاندون‌ها یا عضلات یا رباط‌ها در کمر و نحوه تسکین درد کمر آشنا خواهید شد.

 

چند نوع رگ‌به‌رگ شدن یا کشیدگی کمر وجود دارد؟


رگ‌به‌رگ شدن یا کشیدگی کمر دارای سه نوع است:

 • رگ‌به‌رگ شدن (کشیدگی) خفیف یا درجه یک که باعث باعث پارگی برخی از رشته‌های لیگامانی و اسپاسم عضلانی می‌شود؛ اما شخص دچار اختلال عملکردی نمی‌شود.
 • کشیدگی متوسط یا درجه دو که موجب پارگی بخشی از رباط و اختلال جزئی در عملکرد فرد می‌شود.
 • کشیدگی شدید یا درجه سه که موجب پارگی کامل رباط یا جدا شدن کامل رباط از استخوان شده و شخص قابلیت عملکردی خود را کاملا از دست می‌دهد. رگ‌به‌رگ شدن شدید ممکن است برای ترمیم به جراحی نیاز داشته باشد.

علل و عوامل خطر برای بروز زگ به رگ شدن کمر


کمر درد و اسپاسم عضلانی در ناحیه کمر که در واقع ناشی از رگ‌به‌رگ شدن و کشیدگی ماهیچه‌ها، تاندون‌ها یا رباط‌ها باشد، معمولا بر اثر انجام حرکات ناگهانی یا وارد کردن فشار بیش از حد به کمر ایجاد می‌شود. علل متداول رگ‌به‌رگ شدن عبارتند از:

فعالیت بدنی شدید

رگ‌به‌رگ شدن کمر می‌تواند نتیجه انجام فعالیت فیزیکی شدید مانند دویدن مسافت بسیار طولانی یا کار کردن زیاد در طول روز باشد که می‌تواند باعث کشیدگی یا حتی پارگی عضلات و تاندون‌ها شود.

آسیب‌دیدگی

بروز آسیب‌دیدگی می‌تواند باعث رگ‌به‌رگ شدن یا کشیدگی عضلات کمر شود. همچنین ممکن است درد در ناحیه میانی یا فوقانی کمر ناشی از آسیب به ماهیچه‌ها و ربا‌ها در ناحیه قفسه سینه باشد.

بلند کردن اجسام سنگین

بلند کردن اجسام سنگین می‌تواند به عضلات کمر، به ویژه عضلات پایین کمر و عضلات موسوم به ذوزنقه‌ای (تراپزیوس) فشار وارد کند. اگر هنگام بلند کردن اجسام سنگین از کمر خم شوید، ریسک آسیب دیدن تاندون‌ها و ماهیچه‌های کمر بیشتر است.

کشیده شدن بیش از حد عضلات

اگر هنگام بلند کردن یا پرتاب کردن اجسام، عضلات ذوزنقه‌ای خود را بیش از حد کشش دهید، ممکن است موجب کشیدگی عضلانی در قسمت بالای کمر خود را بشوید.

حرکت دادن ناگهانی کمر

انجام حرکات سریع و غیرکنترل‌شده مانند چرخش دادن بدن و بازوها هنگام دویدن، می‌تواند موجب کشیدگی عضلات کمر شود. همچنین شرکت در ورزش‌هایی مانند پرتاب دیسک یا بازی با راکت میتواند به راحتی عضلات ذوزنقه‌ای یا لتیسموس دورسی را در قسمت میانی و بالای کمر شما پاره کند.

قرارگیری بدن در وضعیت ناصحیح

وضعیت نامناسب بدن در هنگام ایستادن یا نشستن می‌تواند عضلات پشت شما را تحت فشار قرار دهد و در نتیجه باعث گرفتگی، اسپاسم و درد در ناحیه کمر یا قفسه سینه شود. خم شدن و قوز کردن هنگام نشستن روی صندلی، خم شدن و قوز کردن روی میز هنگام کار، یا ایستادن با شانه‌های افتاده می‌تواند باعث وارد شدن فشار بیش از حد بر روی عضلات پایین و میانی کمر شود.

بالا رفتن وزن یا داشتن اضافه وزن

داشتن اضافه وزن یا بالا رفتن وزن می‌تواند تواند شما را در معرض خطر کشیدگی عضلات پایین کمر یا رگ‌به‌رگ شدن کمر قرار دهد. داشتن وزن اضافی موجب می‌شود فشار ربیشتری به کمر وارد شود و عضلات کمر شما باید بر بیشتری را تحمل کنند تا بتوانند ثبات و تعادل بدن را حفظ کنند.

علائم رگ‌به‌رگ شدن کمر


شما عضلات زیادی در پشت کمر خود دارید که توسط تاندون‌ها به استخوان‌های کمر و ستون فقرات متصل هستند. هنگامی که کمر دچار آسیب‌دیدگی می‌شود، ممکن است یک یا چند مورد از این ساختارها دچار کشیدگی شده باشند. رگ‌به‌رگ شدن کمر معمولا موجب دردی موضعی می‌شود که به ناحیه آسیب‌دیده محدود است. همچنین انعطاف‌پذیری فرد کاهش پیدا می‌کند. اگر حرکت دادن مفصلی دردناک باشد این مفصل به طور خود‌به‌خود قفل می‌شود. به مرور زمان گرفتگی و اسپاسم مداوم عضلات، مزمن می‌شود و این فشار مداوم موجب بروز التهاب می‌شود. این التهاب موجب درد و گرفتگی هر چه بیشتر عضلات می‌شود.

 

علائم رگ‌به‌رگ شدن کمر

 

رگ‌به‌رگ شدن کمر چگونه درمان می‌شود؟


خبر خوب این است که بیشتر کشیدگی‌ها و رگ‌به‌رگ شدن‌های کمر با گذشت زمان بهبود می‌یابند.

استراحت

پزشکان، محدود کردن و اصلاح کردن فعالیت‌ها را سریع‌ترین راه غلبه بر کشیدگی‌های خفیف تا متوسط کمر می‌دانند. ممکن است پزشکتان به شما توصیه کند که از بلند کردن اجسام سنگین خودداری کنید و برای چند روز اول پس از آسیب‌دیدگی از انجام کارهای مانند دویدن اجتناب کنید.

کاهش استرس

کاهش استرس به طور طبیعی یک راه موثر برای کاهش اثر کمردرد مزمن بر بدن شما است. داشتن استرس، موجب گرفتگی و انقباض ماهیچه‌های کمر می‌شود و بنابراین در این حالت خطر بدتر شدن کشیدگی عضلات وجود دارد.

استفاده از تکنیک‌های تنفس عمیق و مدیتیشن می‌تواند به آرام‌ کردن شما و غلبه بر استرس کمک کند. این روش به بسیاری از افراد در کاهش درد کمر در ناحیه میانی و بالایی کمر کمک کرده است.

دارودرمانی

برای درد‌های خفیف می‌توان از داروهای بدون نسخه مانند آسپرین، استامینوفن یا ایبوبروفن استفاده کرد. همچنین استفاده از پمادهای موضعی ضددرد نیز موثر است. در صورت داشتن درد شدیدتر ممکن است پزشک شما تزریق شل‌کننده‌های عضلانی، مصرف مسکن‌های قوی‌تر و حتی تزریق ماده بی‌حسی موضعی (برای تسکین موقتی درد) را تجویز کند. در برخی موارد برای کاهش التهاب در کمر، تزریق یک ماده استروئیدی مانند تریامسینولون تجویز می‌شود.

کمپرس گرم

اعمال کمپرس گرم یک راه عالی برای تسکین درد کمر ناشی از کشیدگی و رگ‌به‌رگ شدن است. در صورتی که کشیدگی رباط یا تاندون‌های کمر شما از نوع دو یا سه است، استفاده از کمپرس گرم به شما کمک می‌کند در طول روند درمان و ریکاوری، درد و فشار عضلانی را کاهش دهید. گرمادرمانی همچنین درمانی موثر برای کمر دردهای مزمن است.

پزشکان استفاده از بسته‌های حرارتی را برای درمان کشیدگی‌های حاد عضلات کمر و کمردرد‌های مزمن توصیه می‌کنند. گرما به تقویت گردش خون در عضله آسیب دیده کمک می‌کند و روند بهبود را تسریع می‌کند. گرما همچنین عضلات را شل می‌کند و بدین ترتیب گرفتگی و اسپاسم عضلانی را متوقف می‌کند.

 

کمپرس گرم رگ‌به‌رگ شدن کمر

 

ماساژ کمر با پماد و روغن‌های تسکین‌دهنده

راه دیگری برای کمک به کاهش درد ناشی از کشیدگی و رگ‌به‌رگ شدن عضلات کمر این است که خودتان یک ترکیب روغنی موثر انتخاب کنید و آن را روی کمر بمالید و ماساژ دهید. روغن‌های بسیاری هستند که هریک خواص درمانی مفیدی برای عضلات و تاندون‌های آسیب‌دیده دارند. ماساژ دادن کمر نیز به افزایش جریان خون و تسریع روند بهبودی کمک می‌کند.

فیزیوتراپی و ورزش

اگر عضلات کمر شما کشیده شده یا دچار پارگی شده باشند، بسیار مهم است تا تمریناتی انجام دهید که آن‌ها را تقویت کنید تا از بروز آسیب بیشتر جلوگیری کنید. اگر میزان آسیب بافتی در تاندون یا عضلات زیاد باشد، باید قبل از شروع تمرینات صبر کنید تا درد و التهاب برطرف شود. متخصص فیزیوتراپی می‌تواند حرکاتی را به شما آموزش دهد که متناسب با درجه آسیب و سطح آمادگی جسمانی شما باشد. شما زمانی می‌توانید به سطح فعالیت قبلی خود بازگردید که بتوانید تمرینات خود را بدون درد انجام دهید و دامنه حرکتی و قدرت عضلانی خود را به طور کامل بازیابی کرده باشید.

 

فیزیوتراپی برای رگ‌به‌رگ شدن کمر

 

تقویت عضلات بالای کمر

با کمک این تمرین می‌توانید عضلات ذزنقه‌ای خود را تقویت کنید

 • بنشینید و کمر خود را صاف بگیرید و شانه‌ها را به عقب ببرید و چانه شما کمی به سمت داخل باشد
 • به آرامی دو تیغه ی کتف خود (در بالای کمر) را تا جای ممکن به هم فشار دهید تا عضلات ذوزنقه ای منقبض شوند.
 • این حالت را برای 5 ثانیه نگه دارید و سپس رها کنید. این حرکت را ده بار تکرار کنید.

 

تقویت عضلات برای رگ‌به‌رگ شدن کمر

 

این تمرین کمک می‌کند ماهیچه‌های بالای کمر انعطاف‌پذیری بیشتری پیدا کنند.

تقویت عضلات پایین کمر

این یک تمرین عالی و آسان برای تقویت عضات کمر درد است که می‌توانید در خانه انجام دهید. این حرکت می‌تواند از عود کمردرد نیز جلوگیری کند.

 

تقویت عضلات پایین برای رگ‌به‌رگ شدن کمر

 

 • کف دو دست و دو زانوی خود را روی زمین قرار دهید. دست‌ها به اندازه عرض شانه از هم فاصله داشته باشند.
 • یک پای خود را بلند کرده و دراز کنید و همزمان بازوی طرف مقابل را نیز بلند کرده و دراز کنید طوری که جلوی شما قرار بگیرد.
 • بدن خود را ثابت نگه دارید و این حالت را برای 5 ثانیه حفظ کنید.
 • همین حرکت را با دست و پای مخالف انجام دهید.
 • این حرکت را برای هر دست و پا 10 تا 12 بار تکرار کنید.

این تمرین به بهبود تعادل و تقویت عضلات کمر کمک می‌کند.

سایر ورزش های تقویت عضلات کمر

شما می‌توانید برای کاهش کمر درد تمرینات بسیار خوب دیگری نیز در خانه انجام دهید.

همچنین برای یادگیری حفظ حالت بدن در وضعیت صحیح نیز می‌توانید تمریناتی انجام دهید.

کمردرد می‌توانید ناشی از فشار بر روی عصب سیاتیک نیز باشد. اگر هم در پایین کمر و در یکی از پاهای چپ یا راست احساس درد دارید، میتوانید برای تسکین درد سیاتیک خود حرکات کششی یوگا را انجام دهید. انجام ماساژ درمانی با توپ تنیس یا فوم غلتکی نیز برای درد کمر ناشی از سیاتیک میتواند بسیار مفید باشد. پس چرا این تمرینات و حرکات را امتحان نکنید؟

جراحی به عنوان آخرین راه حل

اگر درمان‌های خانگی و فیزیوتراپی موجب بهبود آسیب‌دیدگی شما شوند، ممکن است میزان آسیب شما شدید و جدی تر باشد. در برخی موارد عضله یا تاندون یا رباط دچار پارگی کامل می‌شود که در این صورت، برای ترمیم آن نیاز به عمل جراحی است و دوره بهبودی شما طولانی تر خواهد بود؛ که در صورتی که با وجود انجام درمان‌های مختلف، کمر درد شما بهبود پیدا نمی کند، احتمالا آسیب شما جدی است و بسیار مهم است که به پزشک متخصص مراجعه کنید.

مدت زمان لازم برای بهبودی رگ‌به‌رگ شدن کمر


میانگین زمان بهبودی برای رگ‌به‌رگ شدن کمر بدین صورت تخمین زده می‌شود:

 • کشیدگی و رگ‌به‌رگ شدن خفیف: 2 تا 4 هفته
 • رگ‌به‌رگ شدن متوسط: 4 تا 6 هفته
 • رگ‌به‌رگ شدن شدید – 6 تا 10 هفته.

در صورتی که آسیب‌دیدگی درمان نشود و صدمات به طور مکرر تکرار شوند، احتمال بروز عوارضی که پیش‌تر گفته شد، وجود دارد.

منبع: فروشگاه تخصصی تجهیزات پزشکی و ارتوپدی بازار پزشکی

محصولات

1,050,000 تومان
179,000 تومان
%37
1,005,000 تومان
%23
616,000 تومان - 770,000 تومان
%26
558,400 تومان - 698,000 تومان
%36
900,000 تومان - 1,125,000 تومان
%28
+
ناموجود
این نوشته منتشر شده در مقاله می باشد. جهت اضافه کردن به علاقمندی های مرورگر خود بر روی لینک صفحه کلیک نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *