محصولات زیبایی در بازار پزشکی شامل محصولات بهداشتی، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم شخصی و محصولات توانبخشی هستند. بازار پزشکی  تنها با کیفیت ترین محصولات را برای مشتریان خود فراهم می کند.
ProductPromotionTimeline
ویژه
5,050,000 تومان
ProductPromotionTimeline
59,000 تومان79,000 تومان
ProductPromotionTimeline

محصولات زیبایی

جا لنزی

15,000 تومان
ProductPromotionTimeline

محصولات زیبایی

چسب پاک کننده بینی ویت

139,000 تومان
ProductPromotionTimeline

محصولات بهداشتی

چسب میخچه وایپ کورن 40%

100,000 تومان
ProductPromotionTimeline
ویژه
4,900,000 تومان
ProductPromotionTimeline
ویژه
4,900,000 تومان
ProductPromotionTimeline
ویژه
5,200,000 تومان
ProductPromotionTimeline
ویژه
1,330,000 تومان
ProductPromotionTimeline
ویژه
6,100,000 تومان
ProductPromotionTimeline
ویژه
7,050,000 تومان
ProductPromotionTimeline
ویژه
5,800,000 تومان