سایت بازار پزشکی یکی از بهترین منابع برای خرید محصولات پزشکی و بهداشتی است و می تواند به شما در تأمین نیاز تجهیزات پزشکی خود کمک کند.
ProductPromotionTimeline
8,040,000 تومان
ProductPromotionTimeline
1,059,000 تومان
ProductPromotionTimeline
995,000 تومان
ProductPromotionTimeline
65,000 تومان
ProductPromotionTimeline

سایر محصولات

دمپایی ماساژور کف پا

132,000 تومان
ProductPromotionTimeline
3,438,000 تومان
ProductPromotionTimeline

سایر محصولات

کیت زمان تخمک گذاری

79,000 تومان
ProductPromotionTimeline
2,691,000 تومان
ProductPromotionTimeline
7,205,000 تومان
ProductPromotionTimeline
7,686,900 تومان
ProductPromotionTimeline

دما و رطوبت سنج

تب سنج دیجیتالی عروسکی

127,500 تومان