تقسیم قرص به صورت دستی همواره کار سخت و دشواریست که نیاز به دقت زیاد دارد و بسیار زمان بر است و گهگاه نتیجه کار مطلوب نیست چون اکثرا تقسیم قرص به صورت دستی موجب خورد شدن یا تقسیم نامساوی میشود. از همین جهت استفاده از دستگاه قرص نصف کن مزیت های زیادی را به دنبال دارد. در عرض یک ثانیه بدون دخالت دست قرص شما را نصف می کند و از خورد شدن آن جلوگیری می نماید ؛ضمن اینکه از بدنه این دستگاه می توان جهت محفظه قرص نیز استفاده کرد .
ProductPromotionTimeline
38%
25,000 تومان