واکر یک وسیله کمکی برای راه رفتن است که تقریباً همه افرادی که مشکلات حرکتی دارند، با آن آشنایی دارند. این دستگاه شامل دو دسته و دو پایه می‌باشد که به صورت استوانه‌ای طراحی شده‌اند. دستگاه واکر باعث کاهش فشار و وزن بدن در زمان پشت سرگردانی و پرش می‌شود و همچنین پشتیبانی اضافی برای فرد استفاده کننده ارائه می‌دهد.