قوس قدم یکی از بخش‌های اساسی بدن است که در طول روز به شدت تحت فشار و استفاده قرار می‌ گیرد. ساپورت اروپدی ترقوه یکی از راه‌ هایی است که به ما کمک می‌ کند تا قوس قدم خود را درست نگه داریم و از درد و تنگی در ناحیه پا جلوگیری کنیم. این ساپورت، با پشتیبانی از قوس قدم و استفاده از فناوری‌های پیشرفته، به شما کمک می‌کند تا در هر فعالیتی که انجام می‌دهید، از حالت مناسبی برخوردار باشید و درد و ناراحتی را کاهش دهید.
ProductPromotionTimeline
%8
338,400 تومان - 423,000 تومان
ProductPromotionTimeline
296,000 تومان - 370,000 تومان
ProductPromotionTimeline
287,200 تومان - 359,000 تومان