کلیه بند یک پوشاک پزشکی است که برای حمایت از کلیه ها و ایجاد راحتی در منطقه کلیه توسط فرد طراحی شده است. این پوشاک، با تأثیر مثبت بر روی بدن فرد، بهبود قابل توجهی در عملکرد و حالت جسمی فرد به وجود می‌آورد. کلیه بند با طراحی های مختلفی در بازار موجود است که برای نیازهای مختلف فردی طراحی شده‌اند. این پوشاک ها با ارائه پشتیبانی از منطقه کلیه و حفظ کنترل درست فشار خون، کمک می کنند تا بدن در حین فعالیت های روزانه خود، به خوبی عمل کند و از صدمات جلوگیری شود. با استفاده از کلیه بند، می توانید خود را از بروز مشکلات جسمی در آینده محافظت کند و همچنین تحرکات روزانه خود را با اطمینان بیشتری انجام دهد.
ProductPromotionTimeline

محصولات ارتوپدی

گرمکن کلیه موهر 4023 سما طب

184,000 تومان - 230,000 تومان
ProductPromotionTimeline
200,000 تومان - 250,000 تومان
ProductPromotionTimeline
300,000 تومان