ساپورت زانو و جوراب واریس دو ابزار مهم در بخش ارتوپدی هستند که به عنوان پشتیبان و رفع دردهای مربوط به زانو و پا مورد استفاده قرار می‌گیرند.  جوراب واریس نیز به عنوان یک پوشاک پشتیبانی کننده در درمان بیماری واریس در پاها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این جوراب با فشارگذاری مناسب بر روی پاها، دیواره رگ‌های خونی را تقویت کرده و جلوی پیشرفت بیماری را می‌گیرد. همچنین جوراب واریس در حفظ سلامت پاییز، کاهش خستگی پاییز و جلوگیری از به وجود آمدن لخته خون نیز مؤثر است.
ProductPromotionTimeline
330,000 تومان
ProductPromotionTimeline
70,000 تومان
ProductPromotionTimeline
99,000 تومان
ProductPromotionTimeline
240,000 تومان - 400,000 تومان
ProductPromotionTimeline
220,000 تومان - 275,000 تومان
ProductPromotionTimeline
200,000 تومان - 250,000 تومان
ProductPromotionTimeline
200,000 تومان - 250,000 تومان
ProductPromotionTimeline
276,000 تومان - 345,000 تومان
ProductPromotionTimeline
%27
ProductPromotionTimeline
%26
500,000 تومان - 625,000 تومان
ProductPromotionTimeline
%25
479,200 تومان - 599,000 تومان
ProductPromotionTimeline
%29
424,000 تومان - 530,000 تومان