ساپورت زانو و جوراب واریس دو ابزار مهم در بخش ارتوپدی هستند که به عنوان پشتیبان و رفع دردهای مربوط به زانو و پا مورد استفاده قرار می‌گیرند.  جوراب واریس نیز به عنوان یک پوشاک پشتیبانی کننده در درمان بیماری واریس در پاها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این جوراب با فشارگذاری مناسب بر روی پاها، دیواره رگ‌های خونی را تقویت کرده و جلوی پیشرفت بیماری را می‌گیرد. همچنین جوراب واریس در حفظ سلامت پاییز، کاهش خستگی پاییز و جلوگیری از به وجود آمدن لخته خون نیز مؤثر است.
ProductPromotionTimeline
650,000 تومان
ProductPromotionTimeline
140,400 تومان190,000 تومان
ProductPromotionTimeline
ویژه
599,000 تومان
ProductPromotionTimeline
ویژه
ProductPromotionTimeline
ویژه
540,000 تومان
ProductPromotionTimeline
ویژه
380,000 تومان
ProductPromotionTimeline
ویژه
50,000 تومان
ProductPromotionTimeline
ویژه
400,000 تومان
ProductPromotionTimeline
ویژه
399,000 تومان
ProductPromotionTimeline
ویژه
260,000 تومان
ProductPromotionTimeline
ویژه

محصولات ارتوپدی

جوراب ضد آمبولی واسپور J286

310,000 تومان
ProductPromotionTimeline
ویژه
210,000 تومان
ProductPromotionTimeline
ویژه
220,000 تومان