ساپورت ارتوپدی مچ دست یک وسیله بسیار کارآمد و مفید است که به صورت فشرده و بهبود دهنده برای مچ دست استفاده می شود. این ساپورت باعث تثبیت درد مچ دست و کمک به جلوگیری از حرکات نامناسب می شود که می تواند به آسیب دیدگی های مچ دست منجر شود. این ساپورت با استفاده از مواد با کیفیت تولید شده و قابل شستشو می باشد. همچنین، سطح داخلی آن با پوششی نرم پوشیده شده است که باعث راحتی بیشتر در استفاده می شود.
ProductPromotionTimeline

محصولات ارتوپدی

مچ بند شستی سما طب 2040

144,000 تومان - 180,000 تومان
ProductPromotionTimeline
128,000 تومان - 160,000 تومان
ProductPromotionTimeline
156,000 تومان - 195,000 تومان
ProductPromotionTimeline

محصولات ارتوپدی

مچ بند کامپیوتری سماطب 2025

104,000 تومان - 130,000 تومان
ProductPromotionTimeline
%34
95,200 تومان - 119,000 تومان
ProductPromotionTimeline
125,000 تومان170,000 تومان
ProductPromotionTimeline
100,000 تومان - 125,000 تومان
ProductPromotionTimeline
380,000 تومان - 475,000 تومان
ProductPromotionTimeline
120,000 تومان - 220,000 تومان
ProductPromotionTimeline
268,000 تومان - 335,000 تومان
ProductPromotionTimeline
192,000 تومان - 240,000 تومان
ProductPromotionTimeline

محصولات ارتوپدی

مچ بند آتل دار سماطب 2011

172,000 تومان - 215,000 تومان
ProductPromotionTimeline
288,000 تومان - 360,000 تومان
ProductPromotionTimeline
264,000 تومان - 330,000 تومان