ساپورت ارتوپدی پشم شتر به دلیل جنس و خواص چرم شتر برای پشتیبانی از مفاصل دارای ارجحیت است. چرم شتر، چرم نرم و انعطاف پذیری است که باعث می شود که پایداری و راحتی در طول استفاده حفظ شود. همچنین، خواص گرمایی چرم شتر به شما کمک می کند تا در برابر سرما و دردهای مرتبط با مفاصل مقاومت کنید.
ProductPromotionTimeline
130,000 تومان
ProductPromotionTimeline
91,500 تومان130,000 تومان