دستگاه بخور یک وسیله الکترونیکی است که با استفاده از آن، می توانید برای خود یک محیط پاک و تمیز ایجاد کنید. این دستگاه با استفاده از فناوری نوین، هوای اتاق را با یک جریان هوای پاک و بی بو جایگزین می کند. برای استفاده از دستگاه بخور، شما نیاز دارید که آن را به برق وصل کنید و سپس دکمه روشن و خاموش را فشار دهید. دستگاه بخور مناسب برای استفاده در منازل، دفاتر کار و اتاق های کوچک است. با استفاده از این دستگاه، شما می توانید از هوای پر آلودگی و عدم ایجاد جریان هوای مناسب در اتاق، جلوگیری کنید. همچنین، دستگاه بخور باعث حذف بوی نامطبوع و جلوگیری از شیوع آلودگی هوای داخلی می شود.
ProductPromotionTimeline
%4
3,635,200 تومان
ProductPromotionTimeline
%5
3,377,000 تومان
ProductPromotionTimeline
%5
1,797,000 تومان
ProductPromotionTimeline
%5
2,757,000 تومان
ProductPromotionTimeline
%5
2,657,000 تومان
ProductPromotionTimeline
%5
2,475,000 تومان
ProductPromotionTimeline
%5
2,377,000 تومان
ProductPromotionTimeline
%7
2,107,000 تومان
ProductPromotionTimeline
307,000 تومان
ProductPromotionTimeline
تماس بگیرید