دستگاه بخور یک وسیله الکترونیکی است که با استفاده از آن، می توانید برای خود یک محیط پاک و تمیز ایجاد کنید. این دستگاه با استفاده از فناوری نوین، هوای اتاق را با یک جریان هوای پاک و بی بو جایگزین می کند. برای استفاده از دستگاه بخور، شما نیاز دارید که آن را به برق وصل کنید و سپس دکمه روشن و خاموش را فشار دهید. دستگاه بخور مناسب برای استفاده در منازل، دفاتر کار و اتاق های کوچک است. با استفاده از این دستگاه، شما می توانید از هوای پر آلودگی و عدم ایجاد جریان هوای مناسب در اتاق، جلوگیری کنید. همچنین، دستگاه بخور باعث حذف بوی نامطبوع و جلوگیری از شیوع آلودگی هوای داخلی می شود.
ProductPromotionTimeline
180,000 تومان
ProductPromotionTimeline
3,250,000 تومان
ProductPromotionTimeline
3,155,000 تومان
ProductPromotionTimeline
%6
2,320,000 تومان