دستگاه بخور یک وسیله الکترونیکی است که با استفاده از آن، می توانید برای خود یک محیط پاک و تمیز ایجاد کنید. این دستگاه با استفاده از فناوری نوین، هوای اتاق را با یک جریان هوای پاک و بی بو جایگزین می کند. برای استفاده از دستگاه بخور، شما نیاز دارید که آن را به برق وصل کنید و سپس دکمه روشن و خاموش را فشار دهید. دستگاه بخور مناسب برای استفاده در منازل، دفاتر کار و اتاق های کوچک است. با استفاده از این دستگاه، شما می توانید از هوای پر آلودگی و عدم ایجاد جریان هوای مناسب در اتاق، جلوگیری کنید. همچنین، دستگاه بخور باعث حذف بوی نامطبوع و جلوگیری از شیوع آلودگی هوای داخلی می شود.
ProductPromotionTimeline
2,400,000 تومان
ProductPromotionTimeline
ویژه
299,000 تومان
ProductPromotionTimeline
ویژه
2,430,000 تومان
ProductPromotionTimeline
ویژه
2,050,000 تومان
ProductPromotionTimeline
ویژه
2,390,000 تومان
ProductPromotionTimeline
ویژه
3,540,000 تومان
ProductPromotionTimeline
ویژه
2,730,000 تومان
ProductPromotionTimeline
ویژه
2,250,000 تومان
ProductPromotionTimeline
ویژه
2,630,000 تومان
ProductPromotionTimeline
ویژه
ProductPromotionTimeline
ویژه
ProductPromotionTimeline
ویژه
450,000 تومان