باندهای کشی از ابزارهایی هستند که به صورت گسترده در بسیاری از فعالیت‌های ورزشی، پزشکی و حتی صنعتی استفاده می شوند. این بندها با استفاده از الیاف پلی استر تولید می‌شوند و دارای خاصیت کشسانی مناسبی هستند که اجازه می‌دهد بعد از پیچیدن و بستن آنها، به راحتی به شکلی راحت و مناسب در بدن فرد قرار بگیرند و فشار ناگهانی بر روی منطقه مورد نظر اعمال شود.
ProductPromotionTimeline

محصولات پزشکی

باند سوختگی کرپ

10,000 تومان40,000 تومان
ProductPromotionTimeline

محصولات بهداشتی

گاز استریل سالم 12عددی

49,000 تومان
ProductPromotionTimeline

باندهای کشی

گاز وازلینه ایلیا

39,000 تومان
ProductPromotionTimeline
45,600 تومان - 115,000 تومان
ProductPromotionTimeline
15,000 تومان40,000 تومان
ProductPromotionTimeline
30,000 تومان120,000 تومان
ProductPromotionTimeline
20,000 تومان50,000 تومان
ProductPromotionTimeline
24,000 تومان90,000 تومان