باندهای کشی از ابزارهایی هستند که به صورت گسترده در بسیاری از فعالیت‌های ورزشی، پزشکی و حتی صنعتی استفاده می شوند. این بندها با استفاده از الیاف پلی استر تولید می‌شوند و دارای خاصیت کشسانی مناسبی هستند که اجازه می‌دهد بعد از پیچیدن و بستن آنها، به راحتی به شکلی راحت و مناسب در بدن فرد قرار بگیرند و فشار ناگهانی بر روی منطقه مورد نظر اعمال شود.
ProductPromotionTimeline
10,000 تومان50,000 تومان
ProductPromotionTimeline
10,000 تومان40,000 تومان
ProductPromotionTimeline
ویژه
50,000 تومان89,000 تومان
ProductPromotionTimeline

محصولات پزشکی

باند کشی نوید کد 158

59,000 تومان79,000 تومان
ProductPromotionTimeline
22,000 تومان90,000 تومان
ProductPromotionTimeline
ویژه
27,000 تومان95,000 تومان
ProductPromotionTimeline

باندهای کشی

گاز وازلینه ایلیا

39,000 تومان