نوار تست قند خون یک وسیله پزشکی است که برای اندازه‌گیری سطح قند خون در بدن استفاده می‌شود. این نوار تست عموماً با استفاده از یک دستگاه تست قند خون به همراه نوارهای تست قند خون فعال شده، که شامل رنگدانه‌های خاصی هستند، استفاده می‌شود. با قرار دادن نمونه خون (معمولاً از انگشت) روی نوار تست، رنگدانه‌ها با قند خون واکنش می‌دهند و نشان می‌دهند که سطح قند خون در بدن چقدر است. این نوارها به طور عمده برای کنترل دیابت استفاده می‌شوند.
 
ProductPromotionTimeline
ویژه
260,000 تومان
ProductPromotionTimeline
ویژه
260,000 تومان
ProductPromotionTimeline
ویژه
340,000 تومان
ProductPromotionTimeline
ویژه
210,000 تومان
ProductPromotionTimeline
ویژه
350,000 تومان
ProductPromotionTimeline
ویژه
200,000 تومان
ProductPromotionTimeline
ویژه
ProductPromotionTimeline
ویژه
170,000 تومان
ProductPromotionTimeline
ویژه
120,000 تومان
ProductPromotionTimeline
ویژه

نوار تست قند خون

نوار تست قند خون بایونیم

110,000 تومان
ProductPromotionTimeline
ویژه
200,000 تومان