نوار تست قند خون یک وسیله پزشکی است که برای اندازه‌گیری سطح قند خون در بدن استفاده می‌شود. این نوار تست عموماً با استفاده از یک دستگاه تست قند خون به همراه نوارهای تست قند خون فعال شده، که شامل رنگدانه‌های خاصی هستند، استفاده می‌شود. با قرار دادن نمونه خون (معمولاً از انگشت) روی نوار تست، رنگدانه‌ها با قند خون واکنش می‌دهند و نشان می‌دهند که سطح قند خون در بدن چقدر است. این نوارها به طور عمده برای کنترل دیابت استفاده می‌شوند.
 
ProductPromotionTimeline
375,000 تومان
ProductPromotionTimeline
465,000 تومان
ProductPromotionTimeline
675,000 تومان
ProductPromotionTimeline

نوار تست قند خون

نوار تست قند خون کد فری

142,500 تومان
ProductPromotionTimeline

نوار تست قند خون

نوار تست قند فری سنس free sens

165,000 تومان
ProductPromotionTimeline
150,000 تومان
ProductPromotionTimeline

نوار تست قند خون

نوار تست قند خون بایونیم

105,000 تومان
ProductPromotionTimeline
240,000 تومان
ProductPromotionTimeline
158,000 تومان
ProductPromotionTimeline
285,000 تومان
ProductPromotionTimeline
360,000 تومان