دستگاه قند خون، یک وسیله‌ی الکترونیکی است که میزان قند خون شما را با استفاده از نمونه خونی که از انگشت شما گرفته می‌ شود، اندازه می‌گیرد. این دستگاه قابل حمل است و شما می‌توانید آن را همیشه با خود داشته باشید.
ProductPromotionTimeline
ویژه
700,000 تومان