فشارسنج پزشکی، یا همان دستگاه اندازه‌ گیری فشار خون، از دستگاه‌های مهم پزشکی است که در بیمارستان‌ ها، مراکز بهداشتی و کلینیک‌ ها استفاده می‌شود. این دستگاه شامل یک پوشش (ساعت) توری با فشار قابل تنظیم است که به دور بازوی بیمار نصب می‌شود.  مهم است بدانید که بیماران باید بدون آموزش و نظارت مناسب، از این دستگاه در خانه استفاده نکنند زیرا استفاده نامناسب ممکن است منجر به نتایج نا دقیق و عوارض جدی شود.
ProductPromotionTimeline
ویژه
160,000 تومان
ProductPromotionTimeline
ویژه
1,700,000 تومان
ProductPromotionTimeline
ویژه
1,750,000 تومان
ProductPromotionTimeline
ویژه
899,000 تومان
ProductPromotionTimeline
ویژه

محصولات پزشکی

فشار سنج OMRON M1 ژاپن

1,990,000 تومان
ProductPromotionTimeline
ویژه
ProductPromotionTimeline
ویژه
2,050,000 تومان
ProductPromotionTimeline
ویژه
3,400,000 تومان
ProductPromotionTimeline
ویژه
4,700,000 تومان
ProductPromotionTimeline
ویژه
1,890,000 تومان
ProductPromotionTimeline
ویژه
2,650,000 تومان
ProductPromotionTimeline
ویژه
ProductPromotionTimeline
ویژه
1,950,000 تومان
ProductPromotionTimeline
ویژه
3,100,000 تومان