نوار تست قند خون یک وسیله پزشکی است که برای اندازه‌گیری سطح قند خون در بدن استفاده می‌شود. این نوار تست عموماً با استفاده از یک دستگاه تست قند خون به همراه نوارهای تست قند خون فعال شده، که شامل رنگدانه‌های خاصی هستند، استفاده می‌شود. با قرار دادن نمونه خون (معمولاً از انگشت) روی نوار تست، رنگدانه‌ها با قند خون واکنش می‌دهند و نشان می‌دهند که سطح قند خون در بدن چقدر است. این نوارها به طور عمده برای کنترل دیابت استفاده می‌شوند.
 
ProductPromotionTimeline

نوار تست قند خون

نوار تست قند خون وری کیو

390,000 تومان
ProductPromotionTimeline
597,070 تومان
ProductPromotionTimeline
217,000 تومان
ProductPromotionTimeline

نوار تست قند خون

نوار تست قند فری سنس free sens

240,000 تومان
ProductPromotionTimeline
130,000 تومان
ProductPromotionTimeline
240,000 تومان
ProductPromotionTimeline

نوار تست قند خون

نوار تست قند خون بایونیم

119,000 تومان
ProductPromotionTimeline
380,000 تومان
ProductPromotionTimeline
290,000 تومان