آشیوه شده در: استخوان

پوکی استخوان چیست؟

جمعیت افراد مبتلا به استئوپروز یا پوکی استخوان، در سراسر جهان در حال افزایش است....