آشیوه شده در: زانو

علت تق تق و صدا دادن زانو و روش های مختلف درمان آن

اینکه افراد هنگام حرکت دادن زانویشان صدایی بشنوند یا حالتی شبیه تق تق، قرچ و...

علت ساییدگی یا آرتروز زانو و درمان آن با دارو، ورزش و جراحی

اگرچه سن یکی از عوامل مهم در ابتلا به آرتروز و ساییدگی زانو است اما...