آشیوه شده در: پارکینسون

درمان پارکینسون – توصیه های تغذیه ای برای بیماران مبتلا به پارکینسون

در کنار دارو درمانی، رژیم غذایی نیز می‌ تواند در کنترل و درمان پارکینسون موثر...

پارکینسون

پارکینسون و نقش فیزیوتراپی در بهبود آن بیماری پارکینسون چیست؟ بیماری پارکینسون برای اولین بار...